COLGATE SÖZLÜ BİLDİRİ

21 Eylül 2023 - 14:45 - 17:00

(Sunum süresi; 10 dakika sunum, 5 dakika tartışma olarak belirlenmiştir.)
14.45 CS1 Resveratrolün Deneysel Periodontitiste Oluşan Oksidatif Stres ve Kemik Kaybı Üzerine Etkisi İdil Özerkliğ
15.00 CS2 DENTİN HASSASİYETİ TEDAVİSİNDE KULLANILAN DİŞ MACUNLARININ KLİNİK ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Sevdenur Günenç
15.15 CS3 Türkiye'deki dişhekimlerinin periodontal ve peri-implant hastalıklarda antibiyotik reçete etme alışkanlıklarının değerlendirilmesi Gözde Erimli
15.30 CS4 Kalsiyum Kanal Blokerine Bağlı Dişeti Büyümelerinden Elde Edilen Gingival Fibroblastlarda Duüşük Seviyeli Lazerin Antiproliferatif Etkisinin Değerlendirilmesi Melis Özgül Slezovic
15.45 CS5 Yapay zeka uygulaması ile periodontitis derecelendirmesinde salya ve serum interlökin (IL)-1 beta ve matriksmetalloproteinaz (MMP)-8'in sınıflandırma başarısının belirlenmesi Erensu Uzar
16.00 CS6 Sigara dumanına maruz bırakılan ratlarda oluşturulan deneysel periodontitis modelinde sistemik olarak uygulanan antioksidanların kemik rezorpsiyonu üzerine etkilerinin değerlendirilmesi Fatih Mehmet Çimen
16.15  CS7 DİŞETİ FENOTİPİNİN KLİNİK DEĞERLENDİRİLMESİ VE KLASİFİKASYONUNDA KULLANILAN GELENEKSEL VE GÜNCEL YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI Rasul Guliyev
16.30 CS8 Gestasyonel Diyabetli Hastaların ve Sağlıklı Gebelerin Periodontal Mikrobiyolojik Profilleri Fatih Cömert
16.45 CS9 Krestal ve Subkrestal Yerleştirilen İmplantlarda Suprakrestal Doku Yüksekliğinin Marjinal Kemik Seviyesi Değişimine Etkisi Büşra Terzioğlu
17.00 CS10 Fonksiyonel Periodontal Tedavi Yaklaşımında Botulinum Toksin (BoNT)/A Tedavisinin Klinik, Biyokimyasal ve Yaşam Kalitesi Parametrelerine Etkisi: Periodontal İndeksler, Tükürük Matriks-Metalloproteinaz-8 (MMP-8) ve Benlik Saygısı Ahmet Gökay Öten
17.15 - 17.30 KAHVE ARASI

21 Eylül 2023 - 17:15 - 18:30

17.30 CS11 Maksiller Sinüs Ogmentasyonunda Sığır Kaynaklı Kemik Grefti ve Titanyum ile Hazırlanan Trombositten Zengin Fibrin Kullanımının Karşılaştırılması: Split-Mouth Randomize Kontrollü Klinik Çalışma Şeyma Eken
17.45 CS12 Periodontitisli hastaların serum ve tükürüğündeki neopterin seviyeleri. Hadi Sayedyousef
18.15 CS14 KONTROL ALTINDA OLAN VE OLMAYAN TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDEN ELDE EDİLEN GELİŞTİRİLMİŞ TROMBOSİTTEN ZENGİN FİBRİN (G-TZF) UYGULAMALARININ PERİODONTAL FİBROBLASTLARDAKİ YARA İYİLEŞMESİ ÜZERİNDEKİ ETKİNLİĞİNİN İN VİTRO İNCELENMESİ Çağatay Mert Aydin
18.30 CS15 Sigara İçen ve Obez Bireylerde Başlangıç Periodontal Tedavinin Dişeti Oluğu Sıvısı TOS,TAOK,MDA Düzeylerine Etkisi Hanife Esra Aycan
18.45 CS16 Periodontal Hastalıkların Tanısında Tükürükteki İnterlökin-40 Seviyelerinin Rolünün Araştırılması Fatma Köksel Babun
19.15 CS17 Dişeti Oluğu Sıvısı Apelin Düzeyleri ve Klinik Periodontal Tanı Onur Yoldaş
19.30  CS18 Periodontal Sağlık ve Periodontitiste Obezite Göstergeleri; Visseral Yağ Alanı veya Vücut Kitle İndeksi Emine Elif Mutafcılar Velioğlu
19.45 CS19 Klorheksidin Glukonat ve Hipokloröz Asit İçerikli Gargaraların Mikrobiyal Dental Biyofilm Üzerine Etkilerinin Klinik ve Mikrobiyolojik Olarak Kıyaslanması Rabianur Baltacı
20.00 CS20 STRONSİYUM RANELATIN LOKAL UYGULAMASININ KEMİK REJENERASYONUNA ETKİSİNİN BMP-2 İLE KARŞILAŞTIRILMASI Işıl Karapınar