POSTER BİLDİRİ LİSTESİ

P1 MÜKÖZ MEMBRAN PEMFİGOİD BİR OLGU SUNUMU Sena Altıntaş
P2 Açık Kök Yüzeyi Düzleştirmesi ile Eş Zamanda Laterale Pozisyone Flep ile Kök Yüzeyi Kapama Kübra Güler
P3 Oral Melanoakantomanın Klinik Görüntüsü: Nadir Bir Vaka Raporu Dicle Altındal
P4 Peri-İmplantitisin Rejeneratif Tedavisi: 15 Ay Takipli Bir Olgu Sunumu Umut Ulaş Tosun
P5 Reaktif Gingival Lezyonların Parsiyel De-epitelize Greft İle Tamiri Taha Yasin Erdoğan
P6 Aşırı Kron Harabiyeti Bulunan Alt Molar Dişe Multidisipliner Tedavi Yaklaşımı: Bir Olgu Sunumu Bensu Özen
P7 Periferal Dev Hücreli Granülomun Serbest Dişeti Grefti ile Tedavisi: Olgu sunumu Esra Çamlica
P8 Yalnızca Oral Tutulum Gösteren Granülomatozisli Polianjitis: Bir Olgu Sunumu Bensu Özen
P9 Farklı Dental Dokulardan Elde Edilen Mezenkimal Kök Hücrelerin Tüm Genom mRNA Analizlerinin Kıyaslanması Sema Hakki
P10 Çoklu Dişeti Çekilmelerinin Modifiye Tünel Tekniği ile Tedavisinde Sütur Çaplarının Yara İyileşmesine Etkisi Sude Yıldırım
P11 Ümitsiz Bir Mandibular Moların Rejeneratif Tedavisi: Olgu Sunumu Hilal Korkmaz Karadeniz
P12 Diş Eti Çekilmesinin Tünelle Kuronale Pozisyone Flep (TCAF) Tekniği İle Tedavisi Ve 6 Aylık Takibi: Olgu Sunumu İsmayıl Hüseynli
P13 Dişeti Çekilmesi Tedavisinde Koranale Pozisyone Flep İle Bağ Dokusu Grefti Uygulaması: Bir Olgu Sunumu Seda Sovukluk
P14 Çoklu Dişeti Çekilmelerinin Modifiye Tünel Tekniği ile Tedavisinde Sütur Çaplarının Yara İyileşmesine Etkisi Sude Yildirim
P15 Estetik Bölgede Palatinal Saplı Bağ Dokusu Grefti İle Alveolar Kret Korunmasının Sağlanması Ve 3 Aylık Takibi: Olgu Sunumu İsmayıl Hüseynli
P16 Apikal Rezeksiyon Sonrası Bağ Dokusu Grefti Duvarı Tekniği ile Perio-Endo Kombine Alveolar Kemik Lezyonunun Rejenerasyonu: 17 Aylık Takipli Olgu Sunumu Merve Çevik
P17 ATROFİK ALVEOLAR KRETTE OTOJEN DENTİN BLOK GREFT İLE HORİZONTAL AUGMENTASYON UYGULAMASI Pinar Pak
P18 EPİLEPSİ HASTASINDA ESTETİK BÖLGEDE DİŞ EKSİKLİĞİNİN REHABİLİTASYONU: BİR OLGU SUNUMU Berna Çelik
P19 Estetik bölgede tek diş kaybında horizontal kret ogmentasyonu ve eş zamanlı implant uygulaması - 6 aylık klinik takip Senanur Sığırcı
P20 Burun Tabanı Yükseltilmesi ve Sinüs Membranı Elevasyonu ile birlikte Maksiller All-on-Four cerrahisi: İmmediat yükleme Mahmud Afandiyev
P21 Yetersiz Keratinize Dişeti Bulunan İmplantın Çevresine Serbest Dişeti Greftinin Uygulanması Tugay Aybar
P22 Estetik bölgede şiddetli periodontal yıkımı olan vakanın ortodonti ve periodontoloji işbirliği ile tedavisi. Vaka sunumu Kemal Burak Şahbazoğlu
P23 Derin Vertikal Kemik içi Defektin ‘Tam Papilla Koruma (Entire Papilla Preservation-EPP)’ tekniği ve Bağ Doku Grefti ile Rejenerasyonu: Olgu Sunumu İpek Özgü
P24 Mekanik Tedavide Kullanılan Farklı Aletlerin İmplant Yüzeylerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi Müge Müezzinoğlu
P25 SERBEST DİŞ ETİ GREFTİ TİP 2 (RT2) DİŞETİ ÇEKİLMELERİNDE KULLANILABİLİR Mİ? 4 AYLIK TAKİP İLE VAKA RAPORU Alima Budakçı
P26 Maksiller Santral Dişin Periodontal Rejenerasyon ile Tedavisi: Olgu Sunumu Seray Dönmez
P27 Alt Anterior Bölge Yetersiz Yapışık Diş Eti Bandı ve Diş Eti Çekilmesinin Serbest Diş Eti Grefti İle Tedavisi Elifsu Civan
P28 Mandibular Kesici Dişteki Diş eti Çekilmesinin Serbest Diş eti Grefti Ameliyatı ile Tedavisi Sonrasında ''Creeping Ataşman'' ile Kapanması Oya Kaya Şimşek
P29 ÇOKLU DİŞETİ ÇEKİLMELERİNİN TEDAVİSİNDE KORONALE KAYDIRILAN ZARF FLEP VE SUBEPİTELYAL BAĞ DOKUSU GREFTİ KULLANIMI: BİR OLGU SUNUMU Ğemgin Yıldız
P30 Gummy Smile Tedavisinde Gingivektomi Cerrahisi İle Beraber LipStaT Cerrahi Tekniğinin Uygulanması Furkan Din
P31 AMLODİPİNE BAĞLI DİŞETİ BÜYÜMESİNİN FAZ I VE CERRAHİ PERİODONTAL TEDAVİSİ : Olgu Sunumu Bedriye Ibiş
P32 MAKSİLLA ANTERİOR BÖLGEDEKİ ÇOKLU DİŞETİ ÇEKİLMELERİNİN MUCODERM VE VISTA TEKNİĞİ İLE TEDAVİSİ Bahar Tekin
P33 İMPLANT ÇEVRESİ REAKTİF DOKU BÜYÜMELERİNİN SUBEPİTELYAL BAĞ DOKU GREFTİ İLE TEDAVİSİ Bahar Tekin
P34 Mental Foramene Komşu Başarısız Bir Dental İmplantın Koronal Rezeksiyonu: Bir Vaka Raporu İdil Özerkliğ
P35 Plazma Hücreli Gingivitis : Bir Olgu Sunumu Nur Yorgancilar
P36 Dişsiz Bölgede İmplant Uygulaması ve Kemik Ogmentasyonu: Olgu Sunumu Beyza Nur Şahin
P37 Dişeti Çekilmesi Tedavisinde Koronale Pozisyone Flep: Olgu Sunumu Beyza Nur Şahin
P38 İLACA BAĞLI DİŞETİ BÜYÜMESİNDE CERRAHİ OLMAYAN PERİODONTAL TEDAVİ: OLGU SUNUMU Büşra Üstün
P39 ÇOKLU DİŞ ETİ ÇEKİLMELERİNİN MODİFİYE TÜNEL TEKNİĞİ VE MODİFİYE KORONALE POZİSYONE FLEP TEKNİĞİ İLE TEDAVİSİNİN KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ Naciye İzgü Bağcı
P40 DUDAK KONUMLANDIRMA İLE AŞIRI DİŞETİ GÖRÜNÜMÜNÜN DÜZELTİLMESİ: VAKA RAPORU Özge Demir
P41 BİR SDG KOMPLİKASYONUNUN Nd:YAG LAZER İLE ÇÖZÜLMESİ: OLGU SUNUMU Merve Yalçin
P42 Periimplantitisin Bağ Dokusu Duvarı Tekniği ve İmplantoplasti ile Tedavisi: Bir Olgu Sunumu Gizem Gül
P43 Dişeti Gülümsemesi Vakasında Kron Boyu Uzatma Ve Üst Dudağın Yeniden Konumlandırılması Cerrahi Operasyonlarının Birlikte Kullanılmasıyla Gülüş Estetiğinin Oluşturulması: Olgu Sunumu Canan Akdeniz
P44 Multifaktöriyel Etyolojiye Sahip Amlodipine Bağlı Dişeti Büyümesinin başlangıç ve cerrahi tedavisinin yönetimi:6 Ay Takipli Olgu Sunumu Canan Akdeniz
P45 Kemik Redüksiyonu İle Kron Boyu Uzatma Operasyonu Elifsu Civan
P46 MUKOGİNGİVAL DEFEKTİN YUMUŞAK DOKU BİYOPSİSİ SONRASI RESTORE EDİLMESİ: BİR OLGU SUNUMU Eren Erenoğlu
P47 Diş Hekimliği 5. Sınıf Öğrencilerinin Sigara İçme Durumlarının Ağız Hijyeni Alışkanlıkları ve COVID-19 Bilgi Düzeylerine Etkisi İrem Akkuş
P48 ALT ANTERİOR BÖLGEDEKİ İMPLANTLARIN LABİALİNDE BAĞ DOKUSU GREFTİ DESTEKLİ KAZANJİAN VESTİBÜLOPLASTİ OPERASYONU: BİR OLGU SUNUMU Ekin Ezgi Doğan
P49 Rezorbe Kretlerde Hareketli Protez İrritasyonunu Azaltmaya Yönelik Serbest Dişeti Grefti Uygulaması Övgü Özyürek
P51 İmplant Çevresi Keratinize Dokunun Önemi ve Yönetilmesi Batuhan Hazar Ayşeşek
P52 Eksizyonel biyopsi sonrası diş eti çekilmesi görülen bölgenin aynı seansta bilaminer teknik ile rekonstrüksiyonu: 9 ay takipli vaka raporu Merve Topçu
P53 Pemfigus Vulgaris: Bir Vaka Sunumu Kaan Yıldız
P54 ALT ÇENE TOTAL DİŞSİZ HASTANIN İMPLANT VE SERBEST DİŞETİ GREFTİ İLE REHABİLİTASYONU: BİR OLGU SUNUMU Ayşenur Şahin
P55 Evre-4 Derece C Periodontitisli Olguda Cerrahisiz Periodontal Tedavinin Etkinliği: Olgu Sunumu Ahmet Ekin Özdemir
P56 Anterior Bölge Tek Diş Eksikliğinin Sert ve Yumuşak Doku Ogmentasyonu Yapılarak İmplantla Rehabilitasyonu: Vaka Raporu Yeşim Ayhan Yildirim
P57 Alveolar Kret Ogmentasyonunda Kret Split Tekniği Faezeh Naderlou
P58 Mandibulada Periferal Dev Hücreli Granülomun Tedavisi ve 12 Aylık Takibi: Olgu Sunumu İpek Özgü
P59 Miller Ⅰ Çoklu Diş Eti Çekilmesi Bulunan Hastanın Periodontal Tedavisi ve Takibi: Olgu Sunumu Muhammet Burak Yavuz
P60 Periferal Ossifiye Fibrom Tanılı Hastanın Periodontal Tedavisi: Olgu Sunumu Muhammet Burak Yavuz
P61 HASTALARIN AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİNİN ÇOK BOYUTLU AĞIZ SAĞLIĞI KONTROL ODAĞI ÖLÇEĞİ KULLANILARAK ARAŞTIRILMASI Nihan Akdoğan
P62 BİR OLGU: SERBEST DİŞETİ GREFTİ KULLANILARAK DİŞETİ ÇEKİLMESİNİN TEDAVİSİ Deniz Gençay
P63 Lateral Pencere Tekniği ile Sinüs Yükseltmesi ve Geç İmplant Uygulaması : Bir Olgu Sunumu Yusuf Can Kamani
P64 UMUTSUZ BİR DİŞİN OTOTRANSPLANTASYON İLE TEDAVİSİ Gözde Memiş
P65 Sigara Melanozisi Tedavisi: Olgu sunumu Ayça Muhterem
P66 Lingual Frenektomide Diyor Lazer Kullanımı: Bir Olgu Raporu P. Poyraz Beşiroglu
P67 Anterior Bölge İmplant Uygulamalarına Cerrahi ve Protetik Yaklaşımlar: Bir Vaka Serisi Nazli Ayşeşek
P68 Anterior ve Posterior Bölge İmplant Çevresinde Lip-Switch Vestibüloplasti Tekniğinin Başarısı Berkin İnan
P69 PERİFERAL SEMENTLEŞEN KEMİKLEŞEN FİBROM: BİR OLGU SUNUMU Asena Kadayıf
P70 Periodontal Tedavi Sonrasında Oluşan Diş Eti Çekilmesinin Kombine Cerrahi ve Protetik Tedavisi: Bir Olgu Sunumu Özge Elif Taşçi
P71 Enflamatuvar Dişeti Büyümesinin Tedavisi: Olgu Sunumu Gülsüm Taşliçukur
P72 Posterior Bölgede İmplant Uygulaması Sonrası Keratinize Dişeti Eksikliğinin Serbest Dişeti Grefti ile Tedavisi: Vaka Sunumu Selin Genç Kocaayan
P73 Bir Diş Hekimliği Fakültesine Başvuran Yetişkinlerin Ağız Sağlığı Bilgisi, Tutumları Ve Davranışlarının Değerlendirilmesi Sema Nur Sevinç Gül
P74 Çoklu Diş Eti Çekilmelerinin Deepitelize Bağ Doku Grefti ve Kuronale Kaydırılan Flep ile Tedavisi: Bir Olgu Sunumu Selin Babalı
P75 Erişkin Hastada İntraoral Bölgede Langerhans Hücreli Histiyositoz: Olgu Sunumu Yağmur Çakıroğlu
P76 YETERSİZ KRET YÜKSEKLİĞİ VE GENİŞLİĞİ OLAN HASTANIN ALVEOLARİS İNFERİOR SİNİR LATERALİZASYONU VE KHOURY OPERASYONU İLE REHABİLİTASYONU: BİR OLGU SUNUMU Şakir Mervan Kahraman
P77 YETERSİZ KERATİNİZE DİŞETİ VE ÇOKLU DİŞETİ ÇEKİLMELERİ OLAN HASTANIN SUBEPİTELYAL BAĞ DOKU VE KORONALE POZİSYONE FLEP TEKNİĞİ İLE TEDAVİSİ Şakir Mervan Kahraman
P78 Diş Etindeki Hiperpigmente Alanların Abrazyon ile Tedavisi Merve Ak
P79 İmplant çevresi yumuşak doku eksikliklerinin serbest diş eti grefti cerrahisi ile tedavisi: Vaka serisi Makbule Can
P80 Alt Anterior Bölge Diş Eti Çekilmesi ve Yetersiz Yapışık Diş Etinin Serbest Diş Eti Grefti ile Tedavisi Selen Sakallı Şener
P81 Ortodontik Tedavi Gören Hastalarda Plak Kontolünün Zayıf Olmasının Sonucunda Görülen Diş Eti Büyemesine Gingivektomi İşleminin Uygulanması Yıldız Aydın
P82 Ağız Solunumu Kaynaklı Dişeti Büyümesi: Bir Olgu Nedeniyle Dimitri Çokona
P83 Periferal Dev Hücreli Granüloma : Bir Olgu Sunumu Selen Sakalli Şener
P84 Alt Çene Anterior Bölgede Yapışık Dişeti Eksikliği ve Dişeti Çekilmesinin Serbest Dişeti Grefti ile Tedavisi: Vaka Sunumu Selin Genç Kocaayan
P85 İMPLANT ETRAFI YETERSİZ KERATİNİZE DOKU VARLIĞININ TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU Zöhre Rustemova
P86 Apert Sendromu: Nadir Görülen Kraniyofasyal Dismorfizmli Hastanın Klinik Özelliklerinin Tanınması ve Periodontal Tedavisi Didar Betül Doğan
P87 Melanin İnkontinansı ile Karakterize Gingival Hiperpigmentasyon: Olgu Sunumu Sena Aykut
P88 Bukkal Mukozada Bulunan İrritasyon Fibromunun Diyot Lazer ile Tedavisi: Olgu Sunumu İrem Özdoğan
P89 Kuron boyu uzatma : Dijital bir yaklaşım Sümeyye Meyvacı
P90 İmplant Tedavisi Öncesi Yetersiz Keratinize Mukoza Artırımı ve İmplant Uygulaması: Olgu Serisi Mehmet Cenkay Aydın
P91 Lateral Pencere Tekniği ile Maksiller Sinüs Lifting Operasyonu: Bir Vaka Raporu Kardelen Çakıcı
P92 Kök Yüzeyinde Abrazyon ve Dişeti Çekilmesi Görülen Bir Olgunun Multidisipliner Yaklaşım ile Tedavisi Gizem Çebi Mahramlı
P93 Periodontitisli Bir Hastada Protetik Rehabilitasyon Furkan Çelenoğlu
P94 PERİİMPLANTİTİS TEDAVİSİNDE TİTANYUM TROMBOSİTTEN ZENGİN FİBRİN (T-PRF): VAKA RAPORU Berfin Canpolat
P95 Madde Kullanımını Bırakan Hastada Nekrotizan Ülseratif Gingivitis ve Tedavisi: Olgu Sunumu Bahtiyar Zana Güzel
P96 Çoklu Dişeti Çekilmelerinin Subepitelyal Bağ Dokusu Grefti Uygulanarak Vestibüler Insizyon Subperiostal Tünel Erişimi (VISTA) Yöntemi İle Tedavisi ve 6 Aylık Takibi: Olgu Sunumu Bahtiyar Zana Güzel
P97 Periimplanter Keratinize Doku Arttırımında Fiksasyon Vidası Kullanımı: Olgu Sunumu Akın Halil Koyuncu
P98 RT1 dişeti çekilmesinin bağ doku grefti ve lateral olarak yaklaştırılmış flep ile tedavisi: klinik vaka raporu Kübra Karaduran
P99 EVRE IV PERİODONTAL HASTALIĞI OLAN BİREYİN PERİODONTAL TEDAVİ SONRASI ALT ÇENE YÖNLENDİRİLMİŞ KEMİK REJENERASYONU (YKR) VE İMPLANT UYGULAMASI ARDINDAN SERBEST DİŞ ETİ GREFTİ (SDG) OPERASYONU VE SABİT PROTETİK TEDAVİSİ: BİR OLGU SUNUMU Selman Yılmaz Çiçek
P100 Sigaraya Bağlı Gingival Hiperpigmentasyonun Cerrahi Tedavisi - 1 yıllık takip: Vaka Sunumu Metehan Özdemir
P101 19 Yaşındaki Kadın Hastada Görülen Periferik Semento-Ossifiye Fibromun Diagnozu, Tedavi ve Klinik Yönetimi Baran Yurdakul
P102 Kısa Dil Bağının (Ankiloglossi) Lingual Frenektomi ile Tedavisi: Olgu sunumu Selva Gündoğdu
P103 Kronik enflamatuvar diş eti büyümesinin tedavisi: Olgu sunumu Akın Özdemir
P104 Mine Matrix Türevleri ile Ksenogreft Kullanılarak Kemikiçi Defektlerin Rejeneratif Periodontal Tedavisi: Vaka Raporu Alara Hamzaoğulları
P105 Parakeratotik Tip Odontojenik Keratokistin Tedavisi : 2 Yıllık Takip Sefa Aydındoğan
P106 BİR OLGU: UYUMUNU KAYBETMİŞ PROTEZLERİN UZUN SÜRELİ KULLANIMINA BAĞLI GÖRÜLEN ENFLAMATUAR FİBRÖZ HİPERPLAZİNİN CERRAHİ OLARAK TEDAVİSİ Özlem Cabadan
P107 OLGU SUNUMU: LOKALİZE ENFLAMATUAR DİŞ ETİ HİPERPLAZİSİ OLAN HASTADA DİŞ ETİ ESTETİĞİNİN KRON BOYU CERRAHİSİ İLE SAĞLANMASI Deniz Berber
P108 Çoklu dişeti çekilmelerinin tedavisi: vaka raporu Kübra Karaduran
P109 ALT ANTERİOR BÖLGE DİŞETİ ÇEKİLMESİNİN BAĞ DOKUSU GREFTİ VE VISTA YÖNTEMİYLE TEDAVİSİ-BİR OLGU SUNUMU Deniz İrem Atasoy
P110 İlaca Bağlı Diş Eti Büyümesinin Cerrahi Olmayan Tedavisi: Olgu Sunumu Zhala Vatankha Sain
P111 PREMOLARLAŞTIRMA: OLGU SUNUMU Duygu Aydin
P112 KOLONYA İLE ÇALKALAMAYA BAĞLI KİMYASAL YANIK: OLGU RAPORU Osman Buğra Varol
P113 Yardımcı diyot lazer uygulaması ve perio-flow ile peri-implantitisin cerrahi olmayan mekanik tedavisini takiben beş yıllık klinik ve radyografik sonuçlar: 2 Vaka raporu Aslı Hakan
P114 LOKALİZE DİŞ ETİ BÜYÜMELERİNİN HİSTOPATOLOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: VAKA SERİSİ Ayça Muhterem
P115 Tissue level implantların 18 yıllık takibi : Olgu Sunumu Alp Can Dulda
P116 Maksiller Posterior Bölgede Eksternal Sinüs Lift ile Vertikal Ogmentasyon ve Tentpole Screw Tekniği ile Horizontal Ogmentasyon: Bir Olgu Sunumu Gizem Gül
P117 Periodontitis Nedeniyle Çekim Endikasyonu Bulunan Dişlerin Daimi Splintlenmesi: Olgu Sunumu Bilge Balcı
P118 Üst kanin-premolar bölgedeki diş eti çekilmesinin subepitelyal bağ dokusu grefti ile koronale pozisyone flep tekniği ile tedavi edilmesi: Bir olgu sunumu Gözde Nur Aydoğan
P119 İmplant çevresinde serbest dişeti grefti ile yeterli yapışık keratinize dişeti oluşturma: Bir olgu sunumu Gözde Nur Aydoğan
P120 Açısal Kemik Defektlerinin Allojenik Kemik Grefti ile Tedavisi: Olgu Sunumu Gülsüm Ünlü
P121 İrritasyonel Fibromun Yanak Mukozasından Diyot Lazer ile Eksizyonu: Bir Vaka Raporu İlknur Sıdıka Tayfun
P122 DİŞ ETİ BÜYÜMESİ OLAN HASTADA CERRAHİ OLMAYAN PERİODONTAL TEDAVİ: VAKA SUNUMU Semira Sancak
P123 KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİNDE KULLANILAN SİKLOSPORİNE BAĞLI GÖRÜLEN ÖDEMATÖZ DİŞETİ BÜYÜMESİ VE REKÜRRENS Merve Sevim
P124 Periodontitisli Bireylerde Periodontal Tedavinin Dişeti Oluğu Sıvısındaki İnterlökin-17 ve İnterlökin-18 Seviyeleri Üzerine Etkisi Fatma Uçan Yarkaç
P125 İDİOPATİK GİNGİVAL FİBROMATOZİS OLAN HASTANIN GİNGİVEKTOMİ TEKNİĞİYLE TEDAVİSİ: BİR OLGU SUNUMU Gözde Yari
P126 Anterior Bölgede İnterdental Papil Kaybının Hyaluronik Asit Enjeksiyonu ile Tedavisi: Üç Yıllık Sonuçlar Ayşe Kaban
P127 Maksiller Anterior Bölgedeki Periferik Odontojenik Fibromun Cerrahi Tedavisi: Olgu Sunumu Halil Naiboğlu
P128 Elektrokoter Kullanımına Bağlı Gelişen Yumuşak Doku Nekrozunun Bağ Dokusu Grefti İle Tedavisi: Bir Olgu Raporu Mustafa Duman
P129 GİNGİVAL HİPERPİGMENTASYON HASTALARINDA KONVANSİYONEL TEDAVİ VE LAZER TEDAVİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: BİR OLGU SUNUMU Burak Baran Akşit
P130 Langerhans Hücreli Histiyositozis Periodontal ve Radyolojik Bulguları: Vaka Raporu Mert Çelik
P131 Evre III Derece C Generalize Periodontitis Hastasında Mine Matriks Türevinin Ksenogreft ile Kombine Olarak Kullanıldığı Rejeneratif Periodontal Tedavi: Vaka Raporu Sinem Tuna
P132 Çoklu Dişeti Çekilmesi Olan Hastada Trombositten Zengin Fibrin ile Birlikte Uygulanan Koronale Pozisyone Flap Operasyonu: Olgu Sunumu Elif Didem Özer
P133 Cairo RT3 Tipi Dişeti Çekilmesine Uygulanan Gingival Ünite Grefti:Vaka Sunumu Zülal Deniz Güner
P134 Periodontal Defektlerin Rejenerafif Tedavisi Yasemin Tahir
P135 Sigara kullanımının peri-implant yumuşak doku ogmentasyonu sonrası iyileşmeye etkisi: Bir olgu sunumu Berkay Kiliç
P136 Lazer Destekli Ankiloglossi Tedavisi – Bir Vaka Raporu Zeynep Can Afak
P137 Malpoze bir dişin aşırı kron harabiyetli diş yerine ototransplantasyonu Eyşan Çetinsoy
P138 Dişeti gülüşünün gingivektomi operasyonu ile düzeltilmesi Eyşan Çetinsoy
P139 Lip Repositioning Hakkındaki YouTubetm Videolarının İçerik Kalitelerinin Değerlendirilmesi Erdem Özyılmaz
P140 ORTODONTİK TEDAVİLERİ TAMAMLANMIŞ ANGLE CLASS 2 DIVISION 2 VAKADA UYGULANAN CERRAHİ VE CERRAHİ OLMAYAN PERİODONTAL TEDAVİLER Murat Uslu
P141 PERİ-İMPLANTİTİS CERRAHİSİ SIRASINDA GÖVDEDE TESPİT EDİLEN KIRIK NEDENLİ İMPLANT EKSPLANTASYONU: VAKA SUNUMU Beyza Bozoklu
P142 Sabit Protetik Restorasyonlarda Gövde Altı Yumuşak Dokunun Kalınlaştırılması: Olgu Raporu Büşra Yılmaz
P143 ESTETİK BÖLGEDE ÇEKİM ENDİKASYONU OLAN DİŞ BÖLGESİNİN SERT VE YUMUŞAK DOKU OGMENTASYONU SONRASI İMPLANT İLE TEDAVİSİ: VAKA SUNUMU Fatih Çapan
P144 Palatinal Mukozada İzlenen Melanostik Nevus Fidan Guliyeva
P145 Aynı Hastada İki Benzer Periodontal Defektin Yönlendirilmiş Doku Rejenerasyonu Kullanılarak ve Kullanılmadan Tedavisinin Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi: Olgu Raporu. Samer Mahroos Mkhailef Al-Shammari
P146 Ortodontik Tedavi Sonrasında Meydana Gelen Dişeti Çekilmelerinin Bağ Dokusu Grefti ile Tedavisi Tuğba Ayvacı
P147 Bağ Dokusu Duvarı ile Vertikal Kemik Kaybı ve Diş Eti Çekilmesinin Tedavisi Hazal Durmuş
P148 Yapışık Dişetinde Amalgam Tatuaj Eliminasyonu ve İmmediat İmplant Uygulaması Ceren Özcan
P149 Amlodipine Bağlı Diş Eti Hiperplazilerinin Tedavisinde İrbesartan Grubu İlaçlar Cerrahiye İyi Bir Alternatif mi ? Zeynep Kurtaran
P150 Çoklu Diş Eti Çekilmesinin Subepitelyal Bağ Dokusu Grefti ve Tünel Tekniği İle Kapatılması : Olgu Sunumu Hatice Kübra Arsal
P151 Yetersiz Klinik Kron Boyuna Bağlı Protetik Başarısızlığın Tedavisi: Olgu Sunumu Mert Yılmaz
P152 Hareketli Bölümlü Protez İçindeki 2-hidroksietilmetakrilat Alerjisinin Sebep Olduğu Kontak Stomatit Vakası Beyza Nur Esen
P153 Miller 3 Mobiliteli Dişin 4-META/MMA-TBB Splintlenmesi Ata İlgenli
P154 Hareketli Bölümlü Protez İçindeki 2-hidroksietilmetakrilat Alerjisinin Sebep Olduğu Kontak Stomatit Vakası Beyza Nur Esen
P155 Lignöz Periodontitis Tanılı Bir Hastanın Klinik, Radyografik, Histopatolojik İncelenmesi: Olgu Sunumu Dilara Gizem Kılıçkaya
P156 Hareketli Bölümlü Protez İçindeki 2-hidroksietilmetakrilat Alerjisinin Sebep Olduğu Kontak Stomatit Vakası Beyza Nur Esen
P157 LATERALE POZİSYONE FLEP Pinar Pak
P158 Maksillada Periferal Dev Hücreli Granülom: Olgu Sunumu Ahmet Şanlıdağ
P159 Maksiller Birinci Molarda Diş Eti Çekilmesi: Hibrit Tekniğin Uygulanması Fatma Köksel Babun
P160 Nekrotizan Gingivitis: Olgu sunumu Melih Can Üzel
P161 Serbest Dişeti Grefti İle İzole Dişeti Çekilmesinin Kapatılması: 1 Olgu Sunumu Ece Erdem Altınyürek
P162 Tünel Operasyonu ile Beraber Subepitelyal Bağ Dokusu Grefti Uygulaması Sonrası Epitel Kökenli Nadir Bir Geç Komplikasyon: Bir Olgu Sunumu Büşra Sincanlı
P163 Peri-implantitisin rezektif-cerrahi tedavisinde implantoplasti: Bir olgu sunumu Günay Hüseynova
P164 Molar Dişte Periodontitise Bağlı Dişeti Çekilmesinin Bağ Dokusu Grefti ile Tedavisi  
P165 KOMBİNE KEMİK İÇİ DEFEKTİN SUBEPİTELİYAL BAĞ DOKUSU GREFTİ VE ALLOGREFT İLE REJENERASYONU : OLGU SUNUMU Simay Bayrak
P166 Ortodonti Tedavi Öncesi ve Sonrası Görülen Diş Eti Çekilmelerinin Serbest Diş Eti Grefti ile Tedavisi: İki Olgu Sunumu Hatice Türkoğulları
P167 Miller Sınıf 3 Çoklu Diş Eti Çekilmesinde Tünel Prosedürü ve Deepitelize Bağ Dokusu Grefti Yaklaşımının Değerlendirilmesi: Olgu Sunumu Dilek Bingöl
P168 Lateral Tünel tekniği ile mandibular anterior bölgede dişeti çekilmesinin tedavisi Mahmud Afandiyev
P169 Miller Sınıf 3 Çoklu Diş Eti Çekilmesinde Tünel Prosedürü ve Deepitelize Bağ Dokusu Grefti Yaklaşımının Değerlendirilmesi: Olgu Sunumu Dilek Bingöl
P170 Dişeti çekilmesi tedavisinde subepitelyal bağ dokusu grefti ve tünel tekniği Hakan Okandan
P171 İnce Krette Split Kret Tekniği ile Eş Zamanlı İmplant Uygulaması:Bir Olgu Sunumu Engin Özgür
P172 Amlodipin Kullanan Hipertansiyon Hastalarında İlaç Kullanımının Düzenlenmesinin Cerrahi Olmayan Periodontal Tedavi Sonuçlarına Etkisi İbrahim Karaca
P173 Botulinum Toksinin Gummy Smile Tedavisinde Kullanımı: Bir Olgu Sunumu Beyza Tetik
P175 Keratinize Diş Eti Eksikliğinin Serbest Diş Eti Greftiyle Tedavisinde Creeping Ataşmanın Rolü: Olgu Sunumu Cemre Ekşi
P176 Maksiller Gelişim Fazlalığına Bağlı Gummy Smile’ın Dudak Konumlandırma Operasyonu ile Tedavisi: Olgu Sunumu Cemre Ekşi
P177

Ortondik Tedavi Sırasında Oluşan Lokalize Dişeti Çekilmesinin Subepitelyal Bağdoku Grefti Ve Koronale Poziyone Flep İle Tedavisi

Deniz Danış
P178 İmplant Çevresi Serbest Dişeti Grefti: Vaka Sunumu Yağmur Saraç Gül
P179 Estetik bölgede çekim sonrası alveolar kretin korunması ve dental implant yerleştirilmesi : Bir vaka serisi çalışması Muammer Gozlu
P180 Dişsel ve estetik sorunların periodontoloji ve ortodonti iş birliği ile giderilmesi: 11 yıllık agresif (Evre 3 Derece C) periodontitis olgu takibi Ali Gürkan
P181 Serbest Dişeti Grefti ile Tam Kök Yüzeyi Kapama: İki Olgu Sunumu Berfin Selin Erdem
P182

Periimplantitiste Kemik Defekti Boyutlarının Ve Defek Tipinin Belirlenmesinde Standart Periapikal Radyografi Ölçümlerinin Doğruluğu Ve Metal Ve Plastik Sondalar İle Yapılan Cep Derinliği Ölçümlerinin Uyumu

Ali Gürkan
P183 Uzun Süreli %0,12 Klorheksidin Diglukonat Gargara Kullanımı ve Fiziksel Baskıya Bağlı Oluşan Diş Eti Ülserasyonunun Tedavisi: Vaka Raporu Tuna Demir
P184

Frenulum Kaynaklı Mandibular Diastema Görülen Hastada Eş Zamanlı Frenektomi Ve Serbest Dişeti Grefti Tedavisi: Vaka Raporu

Melike Alkan
P185 Alt Anterior Bölgede Yetersiz Yapışık Dişetinin Serbest Dişeti Grefti (SDG) ile Tedavisi-Bir Olgu Sunumu Şeymanur Kayıhan
P186 İdiyopatik Ossifiye Fibrom Eksizyonu – 6 Aylık Takip Rabia Bektaş
P187

Ağız Mukozasının Prekanseröz Lezyonlarından Aktinik Keratoz: Vaka Raporu

Deren Sezgin
P188 İmplant Çevresi Kazanjian Vestibüloplasti Operasyonu Büşra Sincanlı
P189

Oral Benign Müköz Membran Pemfigoid Hastalarında Teşhis Ve Tedavi: Vaka Raporu

Erdem Baki
P190

Anterior İmplant Çevresi Yumuşak Doku Komplikasyonunun Bağ Dokusu Grefti İle Çözümü

Yağmur Deniz Yildirim
P191 Bağ Dokusu Grefti ile Birlikte Uygulanan Koronale Pozisyone Flap Operasyonu: Olgu Sunumu Zehra Hasgül